מספר טלפון


5319217 - 03 מחלקת הגביה
5319218 - 03 מחלקת הגביה
5319222 - 03 גבעת שמואל מועצה מקומית מרכזיה מזכירות
5319284 - 03 מחלקת שפה ומים
5319285 - 03 מחלקת הנדסה
5319286 - 03 משטרה ומשמר אזרחי
5319287 - 03 מועדון קשישים
5319291 - 03 מחלקת הגביה
5319393 - 03 די אס אי בע"מ
5319595 - 03 השכרת טלפונים מדיפון