מספר טלפון


5336170 - 03 חמאני דוד
5336171 - 03 קופרשמידט ד"ר אירית וחיים
5336172 - 03 חוגי סלח
5336173 - 03 דוחי מרדכי וחנה
5336175 - 03 סריקוב שרה
5336176 - 03 פוזיילוב ישראל
5336177 - 03 אוריאל מצסה) שווק עופות בע"מ)
5336179 - 03 שירין רוני