מספר טלפון


5336211 - 03 אוקינוס שרותי נופש בע"מ
5336212 - 03 אוהבים מאיר
5336213 - 03 יהודה אור
5336216 - 03 הנדלר ישראל וצפרירה
5336218 - 03 ראובן אברהם
5336219 - 03 אשר שמחה