מספר טלפון


5336410 - 03 תקוה חזי
5336411 - 03 בר גיב מחיצות גבס ברדה יעקב
5336412 - 03 (פקס) בר גיב מחיצות גבס ברדה יעקב
5336413 - 03 שוורצמן אלכסנדרה
5336414 - 03 קצב ג'מיל
5336415 - 03 מולה דוד ושרה
5336416 - 03 פוזולוב אליהו
5336417 - 03 אילוז מרדכי ויפה
5336418 - 03 עזרא יוסף סטודיו יוסי