מספר טלפון


5336460 - 03 כהן ברוך
5336461 - 03 דבוש הרצל ומזל
5336462 - 03 עזיז דוד וחנינה
5336463 - 03 פינחסוב איליה
5336465 - 03 זערור ז'קלין
5336466 - 03 מוניס דוד ותפחה
5336467 - 03 שטרן גלית
5336468 - 03 גבאי שפי
5336469 - 03 קלסי משה שנהב