מספר טלפון


5336470 - 03 סויסה תמר
5336471 - 03 מנשה ברכה
5336472 - 03 בר אל ראובן סמ' אגוז
5336474 - 03 חלביה חיים
5336475 - 03 גולדמן תמר
5336479 - 03 אוזרקו רחל ודוד