מספר טלפון


5336530 - 03 כהן יוסף
5336531 - 03 לוי זהבה ואפרים
5336532 - 03 קריכלי לוסיון
5336533 - 03 טבציצשולי ראיסה ויצחק
5336535 - 03 צמח חנה
5336536 - 03 חיימוב יאיר
5336537 - 03 אליישולי חוה
5336539 - 03 פהנחסוב אסתר