מספר טלפון


5336570 - 03 גרג'י עזרא
5336572 - 03 באזאזאשוילי גישל
5336573 - 03 שהרבני ויקטור ואילנה יהלום
5336574 - 03 אוסקר סלומון
5336577 - 03 שלום מנשה
5336578 - 03 פנחסוב גרישה
5336579 - 03 בירב אמנון עיתונאי הגפן