מספר טלפון


5336720 - 03 'פקס'
5336721 - 03 לאה רומנו
5336722 - 03 בוזגלו גבריאל
5336723 - 03 מנשה אליהו
5336724 - 03 מושקט הלל
5336725 - 03 דרזי יצחק
5336726 - 03 אלייב יעקב ובבייבה מרים
5336728 - 03 מאיה ישראל
5336729 - 03 פטחוב פולט וסוניה