מספר טלפון


5336810 - 03 טיירי אליהו וזכות אברהם
5336811 - 03 סי אי בע"מ אנ
5336812 - 03 דזנאשווילי מרדכי
5336813 - 03 משאט בנימין וחנה אגוז
5336814 - 03 שקורי יצחק
5336817 - 03 פקס) שיזף) שיזף יסודי ממלכתי
5336818 - 03 פולתיאלוב מרחי ומריסיה
5336819 - 03 שלמה נגר