מספר טלפון


5361080 - 03 דפוס עתיד" אברהם נעים"
5361081 - 03 צ'פניק אריה שרברב
5361082 - 03 מרפאת שיניים סביונים צוקר רויטל
5361083 - 03 חטואשוילי 'סימון 3 סמ
5361084 - 03 ארמן רינה ודוד
5361085 - 03 גמזו יעקב ואמה
5361086 - 03 נגר רחל וציון
5361087 - 03 פוזניאק רוני וזהר
5361088 - 03 קרקו ריקה
5361089 - 03 ציון עוזי