מספר טלפון


5361101 - 03 מיוני יצחק וחוה
5361102 - 03 עזר ראובן חייט והלבשה
5361103 - 03 צופן חנה ויעקב
5361104 - 03 כהן אילנה ובני
5361105 - 03 כהן שרה ויצחק
5361106 - 03 לנצר וולנטינה ואברהם
5361107 - 03 לוי שודיה ומשולם
5361108 - 03 צרניחוב יעקב ויהודית
5361109 - 03 יגאל אלון טלפון ציבורי
5361109 - 03 יגאל אלון" בית ספר