מספר טלפון


5361120 - 03 לרוס דוד
5361121 - 03 פלד מרים
5361122 - 03 מומג'ו יעקב
5361123 - 03 נהרי שרה ונתנאל ציון
5361124 - 03 רוזנבוים יעקב ודבורה
5361125 - 03 יורם פוסמן
5361127 - 03 נגר ישעיהו ובתיה
5361128 - 03 חזי טרז וצבי
5361129 - 03 מימון משה