מספר טלפון


5361210 - 03 קליין אברהם
5361211 - 03 לזרוביץ לביטה ונפתלי
5361213 - 03 אלעיני ריצ'ארד
5361214 - 03 לוי אברהם
5361215 - 03 זגייר זכריה
5361217 - 03 צרפתי אליהו
5361218 - 03 חמוד ג'מל
5361219 - 03 דויטש אלכסנדר