מספר טלפון


5361360 - 03 שטרסמן יעל ואיל
5361362 - 03 פרדו מרדכי ואליהו
5361363 - 03 ביטן שרה
5361364 - 03 רוזנברג חיה ושלמה
5361365 - 03 סינגר יעקב וגינטה
5361366 - 03 זמיר יאיר ואילנה
5361367 - 03 דאלי סמי ואהובה
5361368 - 03 קוקיאלוב איסק
5361369 - 03 קלמנוביץ שי והלית