מספר טלפון


5361471 - 03 סרור אלי
5361472 - 03 בכר לאה ויצחק
5361473 - 03 לוי ניצה ורפי
5361474 - 03 זילבר רחלי
5361476 - 03 שמעיה חיים
5361477 - 03 פקס) ימיליה) מרכז הפלדות הלפרין אורי
5361478 - 03 אבי ולאה בלאו
5361479 - 03 בית חב"ד יהוד