מספר טלפון


5361670 - 03 אהרוני יהודה
5361671 - 03 תיכון מקיף יהוד
5361671 - 03 יהוד בית ספר תיכון מקיף
5361672 - 03 דפרנג'י אסתר וניסים
5361673 - 03 גליקו אשר
5361674 - 03 תיכון מקיף יהוד
5361674 - 03 יהוד בית ספר תיכון מקיף
5361675 - 03 שטיינלאוף יוסף
5361675 - 03 שטיינלאוף סוניה ויוסף
5361676 - 03 בז'ה כוכבה