מספר טלפון


5361801 - 03 זכריה שושנה ככר
5361803 - 03 חגבי יאיר ולבנה
5361804 - 03 קריספין עמנואל
5361805 - 03 יהב יחיא ורינה
5361806 - 03 ששון שלמה ודליה
5361807 - 03 מזרחי דוד וקדן
5361808 - 03 אשרוביץ אריה וסימה