מספר טלפון


5361830 - 03 ג'אן תמר ומשה
5361831 - 03 נחום מזל ודוד
5361832 - 03 לאוב אורית ויצחק
5361835 - 03 יששכרוב רשי
5361836 - 03 קרודו יעקב
5361837 - 03 שליט רבקה ודוד
5361838 - 03 חתוכה יחיאל ואילת
5361839 - 03 רוזנר דיצה וצבי