מספר טלפון


5376320 - 03 השתתפויות בנכסים בישראל בע"מ חברת
5376320 - 03 בטחון בע"מ סער
5376322 - 03 בורוכוב ילנה
5376323 - 03 הלסקו קטלוג בע"מ
5376325 - 03 לכדורגל "בני יהודה" איצטדיון
5376327 - 03 עובדיה אורי
5376328 - 03 שרעבי משה
5376329 - 03 פורטונה דואן