מספר טלפון


5376430 - 03 חנה יוסף
5376432 - 03 תלמוד תורה
5376432 - 03 תלמוד תורה
5376433 - 03 (פקס) השלום תחנה מרכזית
5376434 - 03 יפה חוביבה
5376435 - 03 מרדכי בני
5376435 - 03 מרדכי בני
5376436 - 03 ברטה פוזאיילוב
5376437 - 03 רוביק וילנה יעקובוב
5376438 - 03 (פקס) א י דס סוכנות לביטוח 4991 בע"מ