מספר טלפון


5376494 - 03 אהרון שרון
5376495 - 03 ידיד יצחק ברקוד הגליל
5376499 - 03 אל דן מוסך בע"מ
5376499 - 03 אל דן בע"מ