מספר טלפון


5388171 - 03 מחלקת רווחה צוות עמידר
5388172 - 03 מדור אדריכלות
5388173 - 03 מדור שיקום פיגור
5388174 - 03 מדור גני ילדים
5388176 - 03 בטחון מוסדות חינוך
5388177 - 03 מדור חוק נוער
5388179 - 03 מחלקת הגביה מיסים ומים