מספר טלפון


5388180 - 03 המחלקה להכנסות
5388181 - 03 (פקס) גזברות (פקס) מנהלת מדור משאבי אנוש
5388182 - 03 המחלקה להכנסות
5388184 - 03 הכנסות מים
5388186 - 03 הכנסות עסקים
5388187 - 03 מהנדס תחזוקת מוסדות חינוך וציבור
5388189 - 03 משרד הפנים מרשם אוכלוסין