מספר טלפון


5393333 - 03 אויה מלון תעופה לישראל
5393333 - 03 פי אי ה מלונות ישראל בע"מ
5393444 - 03 חטיבת מערכות תדיראן
5393515 - 03 חטיבת שיווק
5393535 - 03 אפריקה ישראל להשקעות בע"מ
5393535 - 03 חברת אפריקה אפריקה ישראל להשקעות בע"מ
5393537 - 03 הנהלת חשבונות
5393555 - 03 חטיבת מגורים
5393596 - 03 גזברות חטיבת שיווק
5393625 - 03 חטיבת פיתוח עסקי