מספר טלפון


5400080 - 03 ניסן י קבלני בנין
5400082 - 03 סמדר יחיאל
5400084 - 03 פיזנטו מסעודה
5400085 - 03 אינגבר עזריאל
5400086 - 03 נגדור בע"מ
5400088 - 03 צור גיורא ואילנה
5400089 - 03 פלגי הקר ענת וראובן