מספר טלפון


5400110 - 03 קלק אליהו
5400111 - 03 בטאט כרמלה ואנואר
5400112 - 03 בן ציון יעקב
5400113 - 03 קשאני אלי ומזל
5400114 - 03 מנצור תקוה ואברהם
5400115 - 03 פיטוסי מטילדה
5400117 - 03 אלי מרים
5400118 - 03 שמש מיכל
5400119 - 03 אליהו אליהו