מספר טלפון


5400160 - 03 אהרון לטיפה
5400161 - 03 לאה וגיורא אפורי
5400164 - 03 אלדר מיכאל
5400165 - 03 גליה נחמה
5400167 - 03 (פקס) שטיינהרדט אלפרד ולינור
5400168 - 03 זכריה מנשה
5400169 - 03 כספי ענבל ואפי