מספר טלפון


5400290 - 03 לוי יהודית ווידל
5400291 - 03 אלי פדל ויאיר
5400292 - 03 חכים שלום ודייזי
5400293 - 03 רפאלזדה שרה ורחמים
5400294 - 03 חממי זהבה וראובן
5400295 - 03 בן דוד מיכל ויעקב
5400297 - 03 חן סיגל
5400298 - 03 טימיאנקר גבי
5400299 - 03 לביא אלישבע וצבי