מספר טלפון


5400330 - 03 מכאלי כרמלה
5400331 - 03 שמואל ניסים ושרה
5400332 - 03 גרוסברד רבקה
5400333 - 03 שביט גילאון
5400334 - 03 הראל זיוה וד"ר אליהו מחנך ועתונאי
5400335 - 03 הרוש מרים
5400336 - 03 סננס שמעון וגילה
5400337 - 03 אגם עופר
5400338 - 03 ממוקה חנה ויוסף
5400339 - 03 חסן סלים יעיש וזהרה