מספר טלפון


5400340 - 03 יוסף עובדיה
5400341 - 03 בן פורת יוסף ושושנה
5400342 - 03 בצלאלי צדוק
5400343 - 03 צדקה ג'ורג'יה
5400345 - 03 מסגרית מיטל" שביט שלמה
5400346 - 03 קוגמן דוד
5400347 - 03 אלעזר זמירה ופואד נגר בנין
5400348 - 03 יאיר אברהם