מספר טלפון


5400370 - 03 אליהו סמי
5400371 - 03 יפה ונקין
5400372 - 03 מגער דליה וציון
5400374 - 03 ששון מאיר
5400375 - 03 פדל רחמים
5400376 - 03 ציפורה חדד
5400377 - 03 פור נעים
5400378 - 03 אוחנה עופר ובת אל
5400379 - 03 אליאס יוסף ואורלי