מספר טלפון


5400490 - 03 בסון ציון
5400491 - 03 דיארי נתנאל ודוד סרח
5400492 - 03 נחושתן שמסי
5400493 - 03 בדין הלה
5400494 - 03 גואטה חיים מכולת
5400495 - 03 משה אפרים
5400496 - 03 זילברשטיין פרידה
5400497 - 03 בצלאלי יוחנן
5400498 - 03 יעקב אוטלי ואברהם
5400499 - 03 נועמה רינה ויוסף