מספר טלפון


5400530 - 03 דוארי חיים
5400532 - 03 גרוס רחל
5400533 - 03 נעמתי מאיר
5400534 - 03 חבתן נגיב
5400535 - 03 דסקל יוסף
5400536 - 03 קניג צבי
5400539 - 03 מולכו מירי ורמי