מספר טלפון


5400680 - 03 שחר מיכלה
5400681 - 03 אלבין פלה ודוד
5400682 - 03 בראון גדעון
5400683 - 03 יצחקוב מוטי ובטי
5400685 - 03 כהן אסתר וישראל
5400688 - 03 טברזר מרב
5400689 - 03 לבנשטיין דוד