מספר טלפון


5400980 - 03 צלח יחזקאל
5400981 - 03 צלח מישה
5400983 - 03 בן דוד גור ונוני
5400984 - 03 פלטי יעל
5400985 - 03 לוי אברהם
5400986 - 03 לוי אברהם
5400988 - 03 תירוש ליליאנה ועמיר