מספר טלפון


5401001 - 03 חסן אשר ואורלי
5401002 - 03 וסרמן יעל וארנון
5401004 - 03 סלים הלוי
5401005 - 03 דוכן חיים
5401006 - 03 לוי אידה
5401007 - 03 עופרה ודניאל אברהם
5401008 - 03 מועלם דוד ותמר