מספר טלפון


5401772 - 03 זליקובסקי חיים
5401773 - 03 סולימה יעקב
5401774 - 03 (פקס) טייבר אורי
5401775 - 03 לוסטיג אלה
5401776 - 03 ולנסי יהושע בע"מ
5401777 - 03 פלס דליה
5401778 - 03 אליהו יחזקאל
5401779 - 03 אליהו יצחק ואורה