מספר טלפון


5403040 - 03 אין אנד אאוט דברים יפים לבית בע"מ
5403041 - 03 ארקוש נעמה ובצלאל
5403042 - 03 מלמד מירי
5403043 - 03 שטרן פסיה
5403044 - 03 זכריה רותי וצוריאל
5403045 - 03 שוסטר ברקו
5403046 - 03 זיגמן שמעון
5403047 - 03 טליאס דורה
5403048 - 03 אפשטיין נתן
5403049 - 03 בר "עוז עדנה וישראל "גלריה בר עוז