מספר טלפון


5403960 - 03 עמית יורם ואורה
5403961 - 03 אלמרו כרמן וליאור
5403962 - 03 חי רוזה
5403964 - 03 בן עוזר ראובן
5403965 - 03 סבה ריימונד
5403966 - 03 אליהו שלמה ומרגלית
5403967 - 03 יוסקוביץ אהרון
5403968 - 03 פישר רחל