מספר טלפון


5403980 - 03 סלע יהודית ואביאם
5403981 - 03 שפי שרה ושאול
5403982 - 03 ניסן י קבלני בנין ופתוח בע"מ
5403983 - 03 דניאל גלברג
5403985 - 03 אסת אלגואטי) בע"מ)
5403986 - 03 שלמיי רות