מספר טלפון


5404020 - 03 פורת כפיר
5404020 - 03 רמת השרון
5404022 - 03 ציפר ארי ועמליה
5404024 - 03 אשכנזי נסים
5404025 - 03 מעונם ושלר ד"ר אדולפו רופא שיניים לילדים ושירלי מרפאה
5404026 - 03 רכבי עדה ומשה
5404027 - 03 ראובן פורל
5404028 - 03 ליאון חיים (ויטאלי) ומתילדה
5404029 - 03 זיו גילה