מספר טלפון


5404201 - 03 טל זהבה וציון
5404202 - 03 שטינלאוף אליעזר ורבקה
5404203 - 03 מיטל דורה ובן
5404205 - 03 הילרוביץ אריאלה וחיים
5404206 - 03 יוסף נג'יה
5404207 - 03 אפורי לאה וגיורא
5404208 - 03 מאור עופר ותמר