מספר טלפון


5404550 - 03 נווה אבנר ולילי
5404552 - 03 לודומירסקי ד"ר אברהם ועדנה
5404553 - 03 חינקיס איתן
5404554 - 03 רוזנוולד מילכה ומתי
5404555 - 03 קלמרו אבי חשמלאות רכב
5404556 - 03 קרן משה ושרה
5404557 - 03 טרגל שמואל נטע
5404558 - 03 סטאר" מסעדת דגים "דג
5404559 - 03 ברוידא לאה ואמיתי