מספר טלפון


5404570 - 03 קפתס יצחק
5404571 - 03 רודין גלוריה
5404572 - 03 עזרי גדיש דגנית ויאיר
5404573 - 03 נחום איריס
5404574 - 03 קליינמן סימה ודינה
5404575 - 03 קלודבסקי זלמן
5404576 - 03 ראשון ירדנה (רוטנברג אסתר (שטרינוורצל
5404577 - 03 נחושתן שושנה
5404578 - 03 דורון אילן ואסתי
5404579 - 03 טייטל דניאל ורותי