מספר טלפון


5404910 - 03 לויט ישי
5404911 - 03 הנדלר גלוטמן) לאה)
5404912 - 03 סבין ד"ר ינקו וז'נה יהודית כימאית
5404913 - 03 בן צור מאיר
5404914 - 03 יסקי עליזה ויעקב
5404916 - 03 גורפונג בעז
5404917 - 03 אימברג משה
5404918 - 03 פיטוסי פרדי
5404919 - 03 שפר אסתר ואברהם