מספר טלפון


5405040 - 03 שמואלי עמיחי ורבקה
5405041 - 03 דביר ורדה ונתן
5405042 - 03 יאדגר רונית ואריה
5405043 - 03 רוזנברג אבנר וסוזנה
5405045 - 03 אנסקי חמוטל
5405047 - 03 חלפון מרים
5405048 - 03 גולן בית הראשונים המוזיאון הגיאולוגי והחברה להגנת הטבע
5405049 - 03 גרינשטיין אסתר ויוסף