מספר טלפון


5405160 - 03 גל אלכסנדר
5405161 - 03 אמבר אברהם וקלרה
5405163 - 03 חורן קרני ואבשלום
5405164 - 03 בן אריה אורית ואילן
5405165 - 03 שטירלר שמעון ודורית
5405166 - 03 עירית שריר
5405167 - 03 רבר אבי ואורה
5405168 - 03 מרדכי ולאה אשכנזי
5405169 - 03 לוי שלמה וזיוה