מספר טלפון


5405210 - 03 פרנק מוריס
5405211 - 03 השקעות ונכסים '1993' בע"מ מטרופוליס יזום
5405211 - 03 סטנלי ואיליין פינקלשטיין
5405212 - 03 פינקלשטיין סטנלי ואיילין
5405214 - 03 קט" רמת השרון "רב
5405216 - 03 פריגת אליעזר וחיה
5405217 - 03 ארז רחל ודוד
5405219 - 03 בזנר ציפי ודן