מספר טלפון


5405260 - 03 גרוסמן דוד
5405261 - 03 קרוצאל חיים
5405262 - 03 גרוסמן מירה ונתן
5405263 - 03 נהרי מרים ושלמה
5405265 - 03 גונתר ראיסה
5405266 - 03 בריטמן יעקב מתכנן מכונות
5405267 - 03 הולינגר סנדה
5405268 - 03 גואידו חנונה
5405269 - 03 אלמוג יעקב וזיוה